Promocja książki „Wiersze, które uczą przyrody”

       20 czerwca Wiesława Pyrcz autorka książki pt. „Wiersze, które uczą przyrody”-nauczyciel bibliotekarz Zespołu Szkół w Starej Łubiance miała okazję po raz drugi przeżywać  promocję swojej książki. Poprzednia była związana z książką pt.”Recepta na zdrowie”.

Uroczystość  tą  zaszczycili swoją obecnością: Wójt Gminy Szydłowo-Dariusz Chrobak, Kierownik Referatu Oświaty i Kultury- Grażyna Bednarek, pracownik Działu Promocji Urzędu Gminy-Kinga Kanduła, przedstawicielka miejscowego Klubu Seniora Wrzos – Aniela Bukowska, przedstawicielka Rady Rodziców-Teresa Nalewajko, uczniowie, nauczyciele, rodzice, grono przyjaciół oraz najbliższa rodzina autorki.

Jako, że wiersze dotyczą głównie tematyki leśnej wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele nadleśnictw: Specjalista Działu Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Zdrojowa Góra- Anna Kałka, Leśniczy Leśnictwa Płociczno -Zdzisław Kraule oraz Leśniczy, Szkółkarz Nadleśnictwa Zdrojowa Góra- Jarosław Ramucki.

Niezwykle miłym akcentem był udział w powyższej uroczystości absolwentów szkoły, a jednocześnie wychowanków Pani Wiesławy Pyrcz, którzy zawodowo związani są z leśnictwem. Wszystkich gości przywitała Jolanta Baran –dyrektor szkoły, która także przedstawiła sylwetkę autorki.

Podczas spotkania uczniowie edukacji wczesnoszkolnej zaprezentowali wybrane wiersze, a Bogusław Obroki i Paweł Brynkiewicz- absolwenci szkoły pięknie odegrali na rogu sygnały myśliwskie. W dalszej części   Hanna Klimkiewicz-gimnazjalistka-uczennica ZS w Starej Łubiance przeprowadziła wywiad z autorką książki oraz ilustratorką Agatą Żychlińską. Agata jest absolwentką Zespołu Szkół w Starej Łubiance. W tym roku ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej- Curie w Pile. Ilustracje wykonane przez Agatę wiernie odzwierciedlają przyrodę opisaną językiem poezji, a przez to podnoszą wartość edukacyjną książki. Wystawa ilustracji stanowiła  scenografię uroczystości.

Należy dodać, że książka tą autorka uczciła obchodzony właśnie Międzynarodowy Rok Lasów. Logo widnieje na okładce.

Wiesława Pyrcz podziękowała, tym którzy wspierali ją w drodze do powstania książki, szczególnie Wójtowi Gminy Szydłowo- Dariuszowi Chrobakowi , Annie Kałce- z Nadleśnictwu Zdrojowa Góra, z którym to szkoła współpracuje w zakresie edukacji przyrodniczej oraz  Andrzejowi Golińskiemu- dyrektorowi Drukarni Agora w Pile.

Zarówno autorka, jak i ilustratorka otrzymały wiele życzeń i gratulacji od uczestników spotkania. W dniu tym można było nabyć książkę z autografem autorki oraz ilustratorki.

Książka została wydana przez Wydawnictwo PLISZKA, którego właścicielam jest autorka, a dzięki staraniom Drukarni Elso w Pile  jest  pięknie wydrukowana i oprawiona.

Fot. Beata Taracińska

 

 

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*