Sentymentalne spotkanie autorskie 

Z okazji Tygodnia Bibliotek 12 maja  Wiesława Pyrcz gościła w murach Zespołu Szkół Im. Władysława Stanisława Reymonta w Starej Łubiance. Spotkanie to miało szczególny charakter gdyż autorka przez okres całej swojej pracy zawodowej związana była z tą placówką. To właśnie najmłodsi uczniowie tej szkoły inspirowali ją do twórczości. Zadając wiele nurtujących pytań na temat zdrowia i przyrody sprawiali, że autorka odpowiadała na nie w strofach swoich wierszy. Dla potrzeb realizowanych projektów i programów powstawały wiesze z nimi związane tematycznie . I tak wiersz pt.” W trosce o zdrowe zęby” wykorzystany został przy realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Szkoła Zdrowego uśmiechu”.  Zarówno uczniowie, dyrekcja, jak I współpracownicy  stanowili niezwykle przyjazne środowisko do rozwijania twórczości literackiej poetki. Z pośród swoich uczniów, obecnie już absolwentów szkoły autorka wybrała ilustratorki swoich książek.  Ilustracje do książki pt. „Recepta na zdrowie” wykonała Wiktoria Przydatek, obecnie uczennica  LO w Pile. Książki pt. „Wiersze, które uczą przyrody” oraz „O misiach i niedźwiadkach” zilustrowała Agata Żychlińska, absolwentka ASP we Wrocławiu. Właśnie te piękne ilustracje autorka  prezentuje podczas spotkań autorskich w szkołach , przedszkolach i bibliotekach promując ich twórczość.  W spotkaniu w Starej Łubiance wzięły udział dzieci z oddziału przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej wraz z wychowawcami.  Autorka przeczytała wybrane wiersze, opowiedziała o swojej twórczości i jako nauczyciel bibliotekarz, pokrótce opowiedziała jak powstały jej książki. Pokazała również matryce drukarskie.  Opowiedziała także o uroczystych promocjach swoich książek, które odbyły się właśnie w tym miejscu, w którym odbyło się  spotkanie z okazji Tygodnia Bibliotek. Należy dodać, że uczniowie doskonale znają  książki autorstwa Wiesławy Pyrcz gdyż w zbiorach biblioteki szkolnej  jest po kilka egzemplarzy z każdego tytułu, a nauczyciele chętnie wykorzystują je w edukacji przyrodniczej i zdrowotnej. Na zakończenie spotkania autorka usłyszała, dużo   ciepłych słów skierowanych pod adresem jej twórczości i pracy z dziećmi. Jak wiele innych  spotkań  przebiegających w miłej i serdecznej atmosferze, tak i to w Zespole Szkół w Starej Łubiance  nadal utwierdza autorkę, że właśnie dla takich chwil warto pisać dla dzieci.

Spotkanie, to zostało zorganizowane z inicjatywy Ilony Przydatek – bibliotekarki szkolnej.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*