Spotkanie ze Słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pile

14 stycznia Wiesława Pyrcz spotkała się ze słuchaczami grupy edukacyjnej Ekologia i Ochrona Środowiska Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pile. Dla autorki było to nowe wyzwanie gdyż  twórczość jej adresowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jednakże temat tego spotkania „Rola książki  w edukacji ekologiczno –przyrodniczej dzieci” rozwieje wszelkie wątpliwości i uzasadni jego potrzebę. Na wstępie autorka zaznajomiła słuchaczy ze swoją działalnością i twórczością oraz wygłosiła krótką prelekcję na temat „Rola dziadków w edukacji ekologiczno-przyrodniczej wnuków”,  jak również wymieniła różne formy edukacji ekologiczno-przyrodniczej dzieci. Zwróciła szczególną uwagę na to, że edukacja  ekologiczna oraz jej podstawy przyrodnicze odgrywają istotną rolę w kształceniu dzieci już od najwcześniejszych lat życia.  W edukacji tej uczestniczy zarówno szkoła, jak i środowisko rodzinne. Udział dziadków w kształtowaniu u swoich wnuków postaw proekologicznych i przekazywaniu im wiedzy przyrodniczej jest bardzo duży . Właśnie dziadkowie w warunkach pracy zawodowej obojga rodziców, często wypełniającej większości ich dnia  odgrywają podstawową rolę w kształtowaniu różnych nawyków i postaw.

Formy  edukacji ekologiczno –przyrodniczej  przedstawione przez autorkę:

1. Opowiadanie o roślinach, pokazywanie jak je uprawiać, do czego są potrzebne.
2. Opowiadanie o zwierzętach i o korzyściach, jakie przynoszą człowiekowi.
3. Tłumaczenie dzieciom potrzeby ochrony przyrody, a w szczególności rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Objaśnianie, które z nich występują w najbliższej okolicy.
4. Zabieranie dzieci na weekendowe lub wakacyjne wycieczki związane ze wspólnym, aktywnym spędzaniem
5. Uczenie dzieci, że nie należy zaśmiecać środowiska- np. wyrzucać papierków po słodyczach i opakowań po napojach.
6. Zachęcanie dzieci do działań mających na celu oszczędzanie energii i wody w gospodarstwie domowym oraz wdrażanie do segregacji odpadów.
7. Uczenie odpowiedzialności w stosunku do zwierząt domowych oraz wzbudzanie wrażliwości na los zwierzą w ogóle.
8. Wspólne czytanie książek o roślinach i zwierzętach lub oglądanie programów telewizyjnych i filmów o tematyce przyrodniczej.
9. Wspólne zabawy z przyrodą np. tworzenie zbiorów z owoców czy warzyw.

W czasie spotkania autorka szczególną uwagę zwróciła na rolę książki w edukacji ekologiczno –przyrodniczej.  W wersji elektronicznej przedstawiła i omówiła swoją książkę „Wiersze, które uczą przyrody”. Zwróciła uwagę, na to czym powinna się charakteryzować książka edukacyjna dla dzieci. Jako nauczyciel bibliotekarz doskonale wie po jakie książki najchętniej przychodzą najmłodsze dzieci do biblioteki. Są to książki , w których jest przewaga ilustracji nad treścią. Ilustracje te powinny być piękne i kolorowe, a zawarte w książce treści napisane dużym drukiem. No i w książce edukacyjnej musi być prawda i tylko prawda. Właśnie Wiesława Pyrcz, jako autorka , bibliotekarz i wydawca dołożyła wszelkich starań, aby jej książki spełniały te kryteria. Uczestnicy spotkania mieli także okazję obejrzeć ilustracje do książki oraz zakupić książkę z dedykacją. Po zakończeniu prelekcji  kierownik sekcji ekologicznej -pani Grażyna Nowak w imieniu wszystkich uczestników podziękowała  autorce za ciekawe  i miłe spotkanie. Autorka ma nadzieje, że przekazane treści uczestnicy będą wykorzystywać  w wychowaniu swoich wnuków dla dobra przyrody.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*