Inni Autorzy

 

maria konopka

 

Maria Konopka, z domu Grzeczka, urodziła się 19 czerwca 1933 roku w Brzekińcu, w gminie Budzyń. Kiedy miała 6 lat wybuchła wojna. Dopiero po jej zakończeniu mogła pójść do szkoły podstawowej. Ukończyła ja w Budzyniu w 1948 roku. Po zamążpójściu w 1956 roku, zamieszkała w Sarbce, powiat wągrowiecki. Wspólnie z mężem Witoldem prowadzili 28-hektarowe gospodarstwo rolne. Wychowali cztery córki: Joannę, Elżbietę, Małgorzatę i Dorotę. Doczekali się siedmiorga wnucząt. W 2014r. pojawiła się na świecie pierwsza prawnuczka-Ida. Po śmierci męża przeniosła się do Strzałkowa, koło Słupcy.

moje przezycia wojenne
Moje przeżycia wojenne
Autor: Maria Konopka
Objętość: 144 strony
Format: 20,5 x 14 cm
Okładka:  miękka
Opr.graficzne i druk: Drukarnia ELSO
Redakcja: Joanna Grabowska
Wydawca: Wydawnictwo Pliszka Wiesława Pyrcz
Wydanie I, Piła 2015 r.
ISBN: 978-83-933223-1-2

Projekt okładki i strony tytułowej: Natalia Tutak
Zdjęcia: Zbiory rodzinne

W książce autorka opowiada o wojennych losach swojej najbliższej rodziny, dalszych krewnych oraz sąsiadów. Dramatyczne przeżycia: głód, ciężka ponad siły praca, zagrożenie zdrowia, a kilkakrotnie życia odcisnęło na niej i jej rodzinie bardzo silne piętno. Przejmująca historia, widziana oczami robi duże wrażenie i zapada w pamięć.

OD AUTORKI

„Swoje wspomnienia z okresu drugiej wojny światowej zaczęłam  przelewać na papier w wieku 80 lat. Pierwsze rozdziały napisałam  odręcznie. W trakcie pisania nauczyłam się posługiwać komputerem i dalszą pracę kontynuowałam już z jego wykorzystaniem. Do pisania zachęciły mnie wnuczki Aleksandra i Daria, które pragnęły poznać historię swojej babci i jej krewnych. Wsparciem w przypomnieniu szczegółów z przeszłości było żyjące jeszcze rodzeństwo, szczególnie starsza siostra Czesława. Odtwarzanie dziecięcych przeżyć wywołało u mnie duże emocje i powodowało wiele nieprzespanych nocy. Mam  nadzieję, że losy mojej rodziny, która przeżyła zawieruchę wojenną na terenie powiatu chodzieskiego, będą inspiracją do ocalenia od zapomnienia historii innych seniorów. Warto to zrobić, póki jeszcze o wojennych czasach można usłyszeć z ust swoich bliskich. Początkowo odbiorcami moich wspomnień mieli być tylko członkowie najbliższej rodziny Nie marzyłam nawet o tym, że zostaną opublikowane. W tym miejscu pragnę bardzo serdecznie podziękować Radzie, Wójtowi i Sekretarzowi Gminy Budzyń, za pomoc w edycji tej książki. Świadczy to o docenieniu roli historii swojej Małej Ojczyzny, na którą składają się między innymi losy poszczególnych rodzin. Osobne podziękowania składam wszystkim osobom, dzięki zaangażowaniu których książka powstała i została wydana. 19 stycznia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Budzyniu odbyła się uroczysta promocja książki. Dla autorki był to dzień pełen wzruszeń, miłych przeżyć, życzeń i gratulacji.”

19 stycznia 2016r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Budzyniu odbyła się uroczysta promocja książki. Dla autorki był to dzień pełen wrażeń, wzruszeń, miłych przeżyć, życzeń i gratulacji.